Als eerste “LEUC naar school” van dit jaar was Jiri op 3 oktober 2019 op school bij drie hoogbegaafde kinderen tussen 6 en 8 jaar van Talentvol, de vereniging die deze kinderen begeleidt en aanvullend onderwijs voor hen organiseert. De organisatie bereidde hen in de voormiddag op de ontmoeting voor. Zo wisten ze al dat de EU 28 landen telt, hadden ze vragen klaar en lazen ze zelfs de brochure EU&ME. Waarom zijn er 12 sterren in de EU-vlag? Hoe vergaderen jullie daar? Wie beslist waarmee een Commissaris zich zal bezig houden? Hoe stemmen de landen als ze een verschillende grootte hebben?. Jiri legde uit dat de Commissievoorzitter een soort burgemeester is voor de EU, de Commissarissen zijn schepenen en het Europees Parlement is de gemeenteraad. De begrippen democratie en dictatuur, republiek en monarchie kwamen ter sprake. In België is er tussen de gemeente en de EU nog de provincie, Vlaanderen en de federale overheid. Overal waken er onafhankelijke rechters erover dat de overheid in overeenstemming met de wet handelt. Dat noemt men de rechtsstaat. De kinderen vernemen dat er elders in de wereld oorlog en armoede is. En juist om vrede en welvaart te garanderen werd in Europa de EU gesticht. We helpen ook veel landen buiten de EU en ons principe is dat geweld moet stoppen en dat mensen hun verschillen moeten uitpraten en tot een akkoord komen. Juist daarom wordt in Brussel zo veel vergaderd. Op het einde van de tweeënhalf uur reisden we nog door de 28 EU-landen op een blinde kaart te vinden. We ontdekten dat veel landen op -land, -rijk, -ie, -en of -ije eindigen. LEUC hecht er veel belang aan om de kennis over de EU onder onze jonge generatie op te bouwen en dankt Talentvol voor deze gelegenheid. Graag een vervolg! “LEUC naar school” begint op gang te komen. We bereiden nog bezoeken voor in twee andere scholen tijdens het schooljaar 2019/2020.

‘LEUC naar school’ in de praktijk