Op dinsdag 15 juni 2021 van 19:30-21:30 organiseert de Leuven-Europa Kring een boeiende gespreksavond over Sociaal Europa.

De sociale dimensie van Europa heeft onder de Commissie–Juncker (2014-19) een sterke boost gekend, met onder meer de lancering van de Europese Pijler van Sociale Rechten in 2017. De Commissie-Von der Leyen (2019-24) zet deze trend duidelijk voort. Desalniettemin heerst er onder burgers toch nog vaak twijfel over de sociale voordelen die Europees lidmaatschap en de eengemaakte markt met zich meebrengen. LEUK zou Europa graag dichter bij de burger brengen, en meer klaarheid scheppen over wat sociaal beleid op Europees niveau zoal inhoudt.

De avond zal ingeleid worden door Jonathan Stabenow (DG EMPL), die een kort overzicht brengt over het Europese sociale beleid, en het recent gelanceerde Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Vervolgens licht Kristine Van Herck (DG EMPL) toe hoe de sociale dimensie tot uiting komt in het landenspecifieke werk voor België, onder meer bij de onderhandelingen over het Belgisch Herstel- en Veerkrachtplan. Bart Vanhercke (European Social Observatory) zal de Europese aanpak dan kritisch becommentariëren vanuit het perspectief van het Europese maatschappelijke middenveld. Tenslotte rapporteert Rudi Delarue (Nationale Arbeidsraad) hoe de Belgische sociale partners aankijken tegen de lijnen die uitgezet worden door Europa. We sluiten af met ruimte voor vragen door het publiek en een open debat. De discussie zal vakkundig gemodereerd worden door Patrick Develtere (KU Leuven), die hiervoor uitermate goed geplaatst is door zijn voormalige posities als voorzitter van beweging.net en als adviseur sociale zaken en internationale samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Europese Commissie.

Indien het kan, zal de gespreksavond plaatsvinden in de vorm van een fysiek event; zoniet wordt het een online webinar. Interesse? Schrijf je dan in via deze link vóór 8 juni 2021. Je ontvangt dan meer informatie over de praktische aspecten van de lezing (online of offline). Aarzel ook niet om deze uitnodiging door te sturen naar geïnteresseerde buren, vrienden, of familieleden. Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten van LEUK? Je vindt meer informatie over LEUK op deze website en kan je inschrijven op onze mailinglist via deze link. Hopelijk tot binnenkort! Voor vragen kan je terecht op ons contactformulier.