Debat: Strategische autonomie voor Europa (1/02/2022)

De pandemie heeft de enkele structurele kwetsbaarheden blootgelegd van het Europese economische model. Een belangrijke prioriteit voor de heropbouw na de pandemie is dan ook het versterken van de “weerbaarheid” van de Europese economie, om toekomstige economische schokken te voorkomen, om zich beter te beschermen tegen de impact van die schokken, en om het herstel ervan te bespoedigen. Het opbouwen van open strategische autonomie speelt hierin een belangrijke rol. Het helpt ook om de nodige technologische en industriële basisvoorwaarden te scheppen voor een succesvolle en inclusieve digitale en groene transformatie in Europa. De uitdaging in de opbouw van ‘open strategische autonomie’ is om zowel protectionisme als naïviteit te vermijden.

Bijzonder voor Leuven is de sleutelrol die IMEC speelt in het ontwikkelen van een ‘technologische soevereiniteit’ van Europa inzake onderzoek en productie van micro-chips. Micro-chips liggen aan de basis van alle belangrijke waardeketens. Leuven zit dus op de eerste rang in de discussie over deze dimensie van Europa’s nieuwe industriële beleid.

Voor dit eerste verkennend debat hierover in Leuven werden drie eminente sprekers uitgenodigd:

Maurits Pino (Senior Expert Strategy and Regulation: Single Market and Industrial Policy, DG GROW) beschreef hoe de Commissie te werk gegaan is voor de identificatie van strategische goederen, grondstoffen en diensten waarvoor Europa in grote mate afhankelijk is van het buitenland; en op welke manier Europa beoogt die afhankelijkheid te verminderen. Dit zou gebeuren via een waaier van maatregelen, zoals onder meer het diversifiëren van toeleveranciers en de verhoging van de eigen productiecapaciteit voor bepaalde producten. Een prominent voorbeeld hiervan zijn micro-chips of semiconductoren, waarvoor de Commissie onlangs een ‘Chips Act for Europe’ publiceerde. 

Jo De Boeck (Vice-president & Chief Strategy Officer IMEC) beschreef hoe de sector van de semiconductoren gestructureerd is en hoe hij evolueert. Hij haalde aan dat als Europa een groter aandeel van deze snel groeiende markt beoogt, haar productiecapaciteit nog sneller zal moeten toenemen dan de markt. Vanuit deze analyse besprak hij de visie van IMEC op de verwachte Europese semiconductor strategie en welke rol IMEC hierin zou kunnen spelen samen met andere Europese toporganisaties in deze sector.

Reinhilde Veugelers (Professor in Management, Strategie en Innovatie, KU Leuven) beschreef wat strategische autonomie kan betekenen voor het industriële beleid en de toekomst van Europa. Zij besprak hoe de “open strategische autonomie” kan ingevuld worden en een industriële dynamiek kan creëren zonder dat Europa vervalt in protectionisme of moet inboeten aan belang in de toekomstige multipolaire wereldeconomie. 

Tijdens de daaropvolgende vragenronde werd er gesproken over mogelijke financieringsbronnen voor de Chips Act. Ook bleven er nog onduidelijkheden over operationele aspecten zoals bijvoorbeeld welk type semi-conductoren (meer of minder geavanceerde) men zou beogen te produceren in Europa, en de kennis die hiervoor nodig zou zijn; en ook of de Chips Act voornamelijk productie op Europees grondgebied beoogt, of productie in Europese handen op Europees grondgebied. 

Paneldiscussie “Klimaatbeleid na COP26” (22/12/2021)

Op  22 december 2021  organiseerde LEUK een boeiend online panelgesprek over de stand van zaken m.b.t. het klimaatbeleid in de nasleep van de Klimaatconferentie in Glasgow, en de rol van steden zoals Leuven in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als panelleden traden op: Jos Delbeke (voormalig Directeur Generaal DG CLIMA, Burgemeester Mohamed Ridouani (Burgemeester Leuven), Peter Wittoeck (diensthoofd klimaatverandering, FOD Volksgezondheid en Katrien Rycken (Directeur Leuven 2030)

Als je de de paneldiscussie wil (her-)beluisteren kan dit door deze link aan te klikken:

Je kan ook de presentaties van Peter Wittoeck en Katrien Rycken raadplegen:

P. Wittoeck PPP Fit for 55 Deel 1 PPP Fit for 55 Deel 2 PPP Fit for 55 Deel 3
K. Rycken: PPP Rol voor steden?

Discussie avond “Social Europe” (15/06/2021)

Op 15 juni 2021  organiseerde LEUK een boeiende gespreksavond over Sociaal Europa.

De sociale dimensie van Europa heeft onder de Commissie–Juncker (2014-19) een sterke boost gekend, met onder meer de lancering van de Europese Pijler van Sociale Rechten in 2017. De Commissie-Von der Leyen (2019-24) zet deze trend duidelijk voort. Desalniettemin heerst er onder burgers toch nog vaak twijfel over de sociale voordelen die Europees lidmaatschap en de eengemaakte markt met zich meebrengen.

De avond werd ingeleid door J. Stabenow (DG EMPL), die een kort overzicht bracht over het Europese sociale beleid, en het Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Vervolgens lichtte K. Van Herck (DG EMPL) toe hoe de sociale dimensie tot uiting komt in het landenspecifieke werk voor België, onder meer bij de onderhandelingen over het Belgisch Herstel- en Veerkrachtplan. B. Van Hercke (European Social Observatory) becommentarieerde de Europese aanpak kritisch vanuit het perspectief van het Europese maatschappelijke middenveld. Tenslotte rapporteerde R. Delarue (Nationale Arbeidsraad) hoe de Belgische sociale partners aankijken tegen de lijnen die uitgezet worden door Europa. We sloten af met vragen door het publiek. De discussie werd gemodereerd door P. Develtere (KU Leuven, voormalig voorzitter van beweging.net en adviseur sociale zaken en internationale samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Commissie.

Panelgesprek “Eén jaar European Green Deal” (4/02/2021)

Op 4 februari 2021 organiseerden we, samen met onze partnerorganisatie Leuven 2030, een online lezing over “Eén jaar European Green Deal”, met vooraanstaande sprekers zoals Elena Visnar Malinovska (DG CLIMA), John Cleuren (DG RTD), en Robert Nuij (DG ENER).

Lezing Jos Delbeke – Towards a climate-neutral Europe (28/01/2020)

LEUK’s eerste publieke evenement vond plaats op 28  januari 20 met een lezing van Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal voor Klimaat in de Europese Commissie over zijn boek ‘Towards a climate-neutral Europe. Curbing the trend ‘, in co-organisatie met Leuven 2030.