11 maart 2024: Lezing van Cecilia Verkleij & Denise Kwantes over nieuw “EU migratie- en aslielpact”

De globale groei van de migratiestromen heeft het politieke landschap ingrijpend veranderd. In vele landen in de EU (en daarbuiten) is migratie en het beleid daarrond één van de speerpunten van de politieke campagnes geworden. De Europese Unie werd zwaar onder druk gezet door een groot aantal lidstaten om iets te ondernemen. De Europese Commissie stelde in 2016 voor het eerst een reeks hervormingen voor van het gemeenschappelijk asielbeleid. Onoverkomelijke meningsverschillen tussen lidstaten brachten het voorstel op een doodlopend spoor. In 2020 ondernam de Commissie een tweede poging, met het ‘Nieuwe migratie-en asielpact’. In December 2023 werd er eindelijk een politiek akkoord bereikt in de triloog. Naar alle verwachtingen zal het wettelijke proces volledig afgerond zijn vóór de verkiezingen in juni 2024. Op 11 maart zakten Cecilia Verkleij en Denise Kwantes, adjunct-diensthoofden van de verantwoordelijke teams in DG HOME, af naar Leuven om ons een unieke blik op de belangrijkste aspecten en nieuwigheden van het nieuwe Pact te gunnen, en op de beoogde impact.

Ze gaven aan dat het Pact geënt was op drie kernwaarden uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: solidariteit, verantwoordelijkheid, en respect. Een belangrijke innovatie is dat het lidstaten een zekere mate van flexibiliteit geeft om te beslissen hoe ze bij wensen te dragen aan de opvang van vluchtelingen, waartoe zij verplicht zijn volgens het Dublinakkoord: ze kunnen dit doen in de vorm van (a) rechtstreeks onderdak bieden; (b) financiële solidariteit met lidstaten die onderdak bieden; (c) of via solidariteit ‘in natura’. De verantwoordelijkheid die elke lidstaat verwacht wordt op te nemen wordt bepaald in functie van de draagkracht van de lidstaat (voor de helft gebaseerd op het aandeel van de lidstaat in het EU BBP; voor de andere helft gebaseerd op het aandeel van de lidstaat in de EU bevolking). Het beleid aan de grenzen wordt versterkt door nieuwe grensprocedures, met verplichte screening en andere protocols. Het ultieme doel is om een betere scheiding te bekomen van bij het begin tussen individuen met een hoge kans op een succesvolle asielaanvraag, en die met een lage kans. Voor individuen die afkomstig zijn uit landen met een hoge kans op een negatieve beslissing, wordt er zoveel mogelijk getracht een snellere procedure aan de grens te bewerkstelligen. Een boeiende avond, die veel vragen en gespreksstof opleverde, ook bij het publiek.

24 januari 2024: Lezing van Sanne De Ryck over “De rol van het Europees Parlement”

2024 wordt een cruciaal jaar voor Europa. De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni zal een grote invloed hebben op de koers die Europa in de volgende jaren zal varen in alle grote domeinen die ons leven beheersen, zoals oorlog en vrede, migratie, klimaat. Belgische jongeren zullen voor het eerst vanaf 16 jaar mee kunnen beslissen over hun toekomst, over hun Europa. In deze context nodigden we Sanne De Ryck, Hoofd van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in België, uit om op 24 januari 2024 met LEUK te spreken over “De rol van het Europees Parlement: recente verwezenlijkingen en vooruitblik op de toekomst”.

De volgende vragen werden belicht: Op welke belangrijke dossiers heeft het Europees Parlement zijn stempel gedrukt in de voorbije legislatuur? Wat zijn de verwachtingen voor de volgende jaren in het licht van de mogelijke machtsverschuivingen na de komende verkiezingen? Hoe bereidt het huidige Europees Parlement de toekomst voor? Hoe ziet het Parlement zijn rol in het Europa van morgen? Op dit moment lijken de belangrijkste uitdagingen voor de volgende legislatuur de dossiers strategische autonomie, defensie, de energiemarkt, migratiebeleid, en de mogelijke uitbreiding van de EU te zijn. De kernboodschap van de avond was ongetwijfeld het grote belang van communicatie en outreach om de democratie te ondersteunen in een context van toenemende politieke polarisatie en de strategische inzet van fake news. Sanne De Ryck illustreerde de uitgebreide communicatiestrategie van het Parlement, maar gaf tegelijkertijd aan dat het niet steeds eenvoudig is om het grote publiek te bereiken

16 november: Lezing & Panelgesprek: “De EU in 2024: EU verkiezingen en Belgisch Voorzitterschap”

Op 16 november organiseert Europa Direct in het Provinciehuis een lezing door Klaus Welle (Voormalig Secretaris-Generaal van het Europees Parlement en voorzitter van de Academische Raad van het Martens Centre) gevolgd door een panelgesprek over het thema “De EU in 2024: EU verkiezingen en Belgisch Voorzitterschap”. et programma:

13.00 uur: Onthaal
13.30-14.30 uur: The 2024 European Parliament Elections: Prospects for the EU’s Political System Klaus Welle
14.30-15.00 uur: Open netwerkmoment met koffie
15.00-16.00 uur: Rondetafelgesprek met:
Bart Pennewaert – Diplomaat belast met inter-institutionele betrekkingen op de PV Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Sarina Motmans – Adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU
Sanne De Ryck – Hoofd van het Belgische Liaisonbureau van het Europees Parlement 16.00-17.00 uur: Netwerkmoment met receptie

MEER INFO: Marlies Vanthuyne, Europa Direct Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 77 49 of Email: europadirect@vlaamsbrabant.be

LEUC voert actie om leerlingen te motiveren deel te nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2023

LEUC en studenten van de KUL, samen met de Leuvense middelbare scholen, motiveren leerlingen van de derde graad om te gaan stemmen

De Belgische 16- en 17-jarigen mogen op 9 juni 2023 deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement.

Scholen kunnen hen motiveren om te gaan stemmen en hen helpen een doordachte keuze te maken. Dit kan door hen het inzicht bij te brengen dat het Europees Parlement echte macht heeft.

Daarom heeft LEUC het initiatief genomen om alle Leuvens secundaire scholen te overtuigen een project rond de Europese verkiezingen op te zetten.

Reeds een tiental scholen zijn gestart met de voorbereiding van dit project.

LEUC heeft ter ondersteuning van de scholen een netwerk opgezet om het project mee vorm te geven met o.a. MINOS – De Leuvense Europa Studentenkring, de Provincie Vlaams Brabant, het  stadsbestuur en de KULeuven.

Voor meer details: klik hier!

26 januari 2023: LEUC gaat voor een klimaatneutraal Leuven in 2030

LEUC is samen met de Stad Leuven, KULeuven, Leuven 2030 en IMEC Europees Klimaatambassadeur met als missie ‘Leuven Klimaatneutraal tegen 2030’.

Meer informatie vind je op de home pagina van Leuven 2030, alsook op de sociale media pagina’s van Leuven 2030:

  • Homepagina Leuven 2030: Klik hier
  • Linkedin pagina van Leuven 2030: Klik hier
  • Facebook pagina van Leuven 2030: Klik hier

..

1 december 2022: Lezing Federica Mogherini: “How to keep Europe united in times of geo-political turmoil?”

KU Leuven heeft, in samenwerking met de Leuven Europa Club, Federica Mogherini uitgenodigd om een lezing te geven in Leuven over het huidige Europese buitenlandse beleid. Sinds september 2020 is Mogherini Rector van het Europacollege in Brugge. Daarvoor bouwde ze een indrukwekkend palmares op in Internationale Zaken, onder meer als eerste Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Vice-voorzitter van de Europese Commissie (2014-19), als Italiaans Minister voor Buitenlandse zaken en Internationale Zaken (2014), en als co-chair van de UN Secretary-General’s High-Level Panel on Internal Displacement (2020-21).

Voor alle belangstellenden in het Europees beleid in de huidige turbulente tijden, is dit een uitgelezen gelegenheid om een gezaghebbende stem te horen, in Leuven. KU Leuven rector Luc Sels zal een welkomstwoord uitspreken en Professor Steven Van Hecke van het KU Leuven Instituut voor de Overheid verzorgt de academische inleiding van de lezing.

Sprekers en agenda:

17.00 uur     Welkomstwoord door professor Luc Sels, rector KU Leuven

17.05 uur      Academische inleiding door professor Steven Van Hecke, Instituut voor de Overheid, KU Leuven

17.15 uur     Lezing door Federica Mogherini, rector van het College of Europe: ‘Hoe houden we Europa verenigd in tijden van geopolitieke onrust?’

18.00 uur      Open Q&A sessie gemodereerd door professor Steven Van Hecke, Instituut voor de Overheid, KU Leuven

18.30 uur      Einde

Inschrijven is verplicht, zowel voor deelname in persoon in het Iers College, als voor het bekijken van de livestream. Klik hier voor meer details en de registratielink.

1 februari 20:00: Online debat: Strategische autonomie voor Europa – IMEC en de Europese microchip”

Op 1 februari van 20:00-21:30 organiseert de Leuven Europa Kring (LEUK) een online debat over een belangrijk beleidsthema voor de Toekomst van Europa: ‘strategische autonomie’.

In een multi-polaire wereld is dit beleidsthema een nieuwe insteek om de eigenheid van het Europese samenlevingsmodel te kunnen waarborgen. Dit debat spitst zich nu toe op de technologische en industriële basisvoorwaarden voor de digitale en groene transformatie in Europa. Maar ook veiligheid en cultuur zijn dimensies hiervan. De uitdaging voor een ‘open strategische autonomie’ is om zowel protectionisme als naïviteit te vermijden.

Een bijzonder Leuvens fenomeen is de sleutelrol die IMEC speelt in het ontwikkelen van een ‘technologische soevereiniteit’ van Europa inzake onderzoek en productie van de micro-chips. Want micro-chips liggen aan de basis van alle belangrijke waardeketens. We zitten dus op de eerste rang van een boeiende discussie over een nieuw industrieel beleid.

Dit is een eerste verkennend debat hierover in Leuven, met drie eminente sprekers, ingeleid en gemodereerd door leden van LEUC.

Sprekers en agenda:

Maurits Pino
Senior Expert Strategy and Regulation: Single Market and Industrial Policy, DG GROW
Wat zijn de krachtlijnen van het beleid voor ‘strategische autonomie’ en hoe worden die toegepast in de nieuwe Europese ‘Chips Act’
Jo De Boeck
Vice-president & Chief Strategy Officer IMEC
Wat is de visie van IMEC op de Europese semi-conductor strategie?
Reinhilde Veugelers
Professor in Management, strategie en innovatie KU Leuven; periode 2004-2008 adviseur voor de denktank BEPA
Wat is de betekenis van strategische autonomie voor het industriële beleid en de toekomst van Europa?

Dit debat is georganiseerd voor LEUK, de sympathisanten en volgers van LEUC (Leuven-Europa Club – https://leuven-europa-club.eu/).

Alle geïnteresseerden die deze uitnodiging ontvangen kunnen zich registreren via deze link: https://forms.gle/GhQwh6TMoynuMAUm7

Wie geregistreerd is, ontvangt ten laatste een dag op voorhand de link naar de videoconferentie.

22 december 2021: Panelgesprek over COP26 en de rol van steden in het klimaatbeleid

Op 22 december organiseerde LEUC een panelgesprek tussen de Mohamed Ridouani, Jos Delbeke, Katrien Rycken en Peter Wittoeck. De focus van het gesprek was de betekenis van de COP26 in Glasgow en de rol die steden zoals Leuven kunnen en zouden moeten spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De opname van het panelgesprek kan via deze link beluisterd worden.

De presentaties kunnen hier herbekeken worden:

P. Wittoeck:PPP Fit for 55 Deel 1
PPP Fit for 55 Deel 2
PPP Fit for 55 Deel 3
K.Rycken:PPP Rol voor steden?

19 mei 2021: Panelgesprek “Welke rol kan Leuven spelen in het Europa van morgen?”

 

Welke Rol voor Leuven in het Europa van Morgen?

Op 9 mei, Europa-dag, lanceerden de Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie en Europese Raad) gezamenlijk de Conferentie over de Toekomst van Europa, een initiatief om burgers de kans te geven mee vorm te geven aan de toekomst van Europa.

Om bij te dragen aan deze burgerconsultatie organiseert de Leuven-Europa Club (LEUC), in samenwerking met de stad Leuven en de KU Leuven een digitaal panelgesprek over de voortrekkersrol die Leuven kan spelen in Europa in verschillende domeinen, zoals democratie, kennis, cultuur, klimaat en gezondheid en de bijdrage die Leuven kan leveren aan het debat over de toekomst van Europa.

Het panelgesprek gaat door op woensdag 19 mei om 20u.

De sprekers:

  • Stefaan De Rynck, Hoofd Europese vertegenwoordiging in België
  • Mohamed Ridouani, Burgemeester van Leuven
  • Hai-Chay Jiang, Diensthoofd diversiteit & gelijke kansen, Leuven
  • Gerard Govers, Vice-rector Wetenschap & Technologie KU Leuven
  • Wim Robberecht, CEO UZ Leuven
  • Moderator: Saïd El Khadraoui, Adviseur Europese Green Deal en gewezen Europees Parlementslid  

Om in te schrijven: Klik HIER

15 Juni 2021: Discussie avond “Hoe sociaal is Europa?”

Op dinsdag 15 juni 2021 van 19:30-21:30 organiseert de Leuven-Europa Kring een boeiende gespreksavond over Sociaal Europa.

De sociale dimensie van Europa heeft onder de Commissie–Juncker (2014-19) een sterke boost gekend, met onder meer de lancering van de Europese Pijler van Sociale Rechten in 2017. De Commissie-Von der Leyen (2019-24) zet deze trend duidelijk voort. Desalniettemin heerst er onder burgers toch nog vaak twijfel over de sociale voordelen die Europees lidmaatschap en de eengemaakte markt met zich meebrengen. LEUK zou Europa graag dichter bij de burger brengen, en meer klaarheid scheppen over wat sociaal beleid op Europees niveau zoal inhoudt.

De avond zal ingeleid worden door Jonathan Stabenow (DG EMPL), die een kort overzicht brengt over het Europese sociale beleid, en het recent gelanceerde Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Vervolgens licht Kristine Van Herck (DG EMPL) toe hoe de sociale dimensie tot uiting komt in het landenspecifieke werk voor België, onder meer bij de onderhandelingen over het Belgisch Herstel- en Veerkrachtplan. Bart Vanhercke (European Social Observatory) zal de Europese aanpak dan kritisch becommentariëren vanuit het perspectief van het Europese maatschappelijke middenveld. Tenslotte rapporteert Rudi Delarue (Nationale Arbeidsraad) hoe de Belgische sociale partners aankijken tegen de lijnen die uitgezet worden door Europa. We sluiten af met ruimte voor vragen door het publiek en een open debat. De discussie zal vakkundig gemodereerd worden door Patrick Develtere (KU Leuven), die hiervoor uitermate goed geplaatst is door zijn voormalige posities als voorzitter van beweging.net en als adviseur sociale zaken en internationale samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Europese Commissie.

Indien het kan, zal de gespreksavond plaatsvinden in de vorm van een fysiek event; zoniet wordt het een online webinar. Interesse? Schrijf je dan in via deze link vóór 8 juni 2021. Je ontvangt dan meer informatie over de praktische aspecten van de lezing (online of offline). Aarzel ook niet om deze uitnodiging door te sturen naar geïnteresseerde buren, vrienden, of familieleden. Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten van LEUK? Je vindt meer informatie over LEUK op deze website en kan je inschrijven op onze mailinglist via deze link. Hopelijk tot binnenkort! Voor vragen kan je terecht op ons contactformulier.

4 februari 2021: Een boeiend debat rond één jaar Green Deal in Leuven en in de EU !

Op donderdag 4 februari organiseerde Leuven Europa Club (LEUC) en Leuven 2030 een boeiende lezing rond één jaar Europese Green Deal en de Europese en Leuvense klimaatambities.

Sinds de lancering van de Europese Green Deal in december 2019 heeft de Europese Commissie een indrukwekkend aantal stappen gezet die de Green Deal ondersteunen. Verwacht wordt dat het jaar 2021 in veel opzichten een cruciaal jaar zal zijn, en dat hierin ook een cruciale rol is weggelegd voor klimaat-ambitieuze steden.

Dit digitale evenement werd gemodereerd door Saïd El Khadraoui. Het werd een boeiend gesprek waarin het publiek kennis kon maken met het Europese klimaatbeleid en hoe zich dat vertaalt op het terrein in Leuven. Een aantal vooraanstaande experten van de Europese Commissie ging het gesprek aan met Katrien Rycken, de directeur van Leuven 2030. Hun presentaties kan je weer vinden door de links hieronder aan te klikken:

Katrien Rycken
Directeur Leuven 2030
One year European Green Deal:
Governance Leuven climate transition approach
Stefaan Vergote
DG Climate, Head of Unit
The European Green Deal: From local to global
Elena Visnar Malinovska
DG Climate, Head of Unit
The European Climate Pact
John Cleuren,
DG Research and Innovation, Senior Policy Expert,
Climate-neutral and Smart Cities
Robert Nuij,
DG Energy, Dep. Head of Unit
Renovation Wave: Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Lezing door Jos Delbeke, georganiseerd door LEUC en Leuven 2030, in De Hoorn, op 28 januari

Boekvoorstelling door voormalig Directeur-Generaal van DG CLIMA Jos Delbeke: Towards a climate-neutral Europe. Curbing the trend

Een volle zaal in de vernieuwde De Hoorn! Er waren een honderdtal belangstellenden gekomen die meegesleept werden door het verhaal van Jos hoe Europa de voorbije jaren voortrekker is geworden in de strijd tegen de klimaatverandering, met reeds een ontkoppeling van de economische groei van de (dalende) CO2 uitstoot. Met de Green Deal wordt echter ons groeimodel zelf geviseerd. Ondanks dat Europa nu al minder dan een zevende bijdraagt tot de wereldwijde uitstoot hebben we geen keus om de leider te worden in de transitie, want historisch zijn de rijke landen verantwoordelijk voor meer dan twee derden van de opwarming met 2°C. Laten we deze kans grijpen, is de boodschap, om Europa een wereldleider te maken in de economie van de éénentwintigste eeuw

Jos Delbeke heeft met zijn boek een standaardwerk gemaakt over het Europees klimaatbeleid. En het is voor iedereen kostenloos te downloaden HIER.

Voor de presentatie van Jos: klik HIER

Bezoek aan Health House in Leuven

Op 12 november 2019 kreeg LEUC een boeiende rondleiding in en voorstelling van het Health House. Dit is een demonstratiecentrum van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang op vlak van geneeskunde, gesteund vanuit de diverse faculteiten van de KU Leuven en de universitaire ziekenhuizen, gericht op professionelen (voornamelijk), studenten, en ook het grote publiek. Het is een investering van meer dan 1 miljoen euro, met steun van een Interreg project om de kloof tussen het aanbod van kennis uit de life sciences en vraag uit de maatschappij (bij bedrijven en burgers) te overbruggen.

De rondleiding gebeurde op een sterk visuele en verhalende wijze (imersive storytelling), langs verschillende schermen, touch screens en apparaten die 12 verhaallijnen kunnen afspelen over gezondheidsuitdagingen en oplossingen doorheen de verschillende levensfasen van de mens, met deskundige Q&A begeleiding. Met als hoogtepunt de levensgrote touch screen van een menselijk lichaam, met weergave van alle functionele lagen (gebeente, spieren, bloedvaten, zenuwstelsel, lymfenklieren, …). Wat hier gepresenteerd wordt is vooraf wetenschappelijk gevalideerd. Onmogelijk om hier alle interessante informatie weer te geven. Maar afwezigen kunnen nog zelf komen kijken. Elke derde donderdagavond is er een publieke rondleiding van 2 uur maar wel inschrijven vooraf.
Voor LEUC werd dieper ingegaan op de achtergrond van deze unieke infrastructuur die ook een internationaal referentiecentrum wil zijn. Die toonruimte dient voor allerlei doelgroepen: ziekenhuizen, beleidsmensen, patientenplatformen, proffen met studenten, .. Sinds de opening in maart 2018: reeds 8500 bezoekers. De verhaallijnen zoals Happy Ageing’ komen tot stand door co-creatie van het team met de wetenschappers en ook leveranciers van technische hulpmiddelen (zoals de ‘epihunter’ die signalen van opkomende epilipsieaanvallen kan melden). Alle informatie wordt getoetst aan wetenschappelijk advies.
Het huidig Health House (1.0) is reeds een uniek demonstratiecentrum in Europa, dat in het hart ligt van de Leuvense Health Campus (vlak bij de Bio-incubator). Wat ontbreekt is een infrastructuur om grote groepen te ontvangen, een ruimer aanbod voor een breder publiek en een aanbod dat mobiel is. Maar in 2023 gaat een volledig nieuw Health House (2.0) open in de ‘Welzijnstoren’, na de renovatie van het oude St Raf (samen met Rode Kruis en zorgorganisaties), met een nieuwe belangrijke investering. Zo komt het centrum dichter bij de burgers van Leuven. In Leuven wil het ook verder het quadruple helix model uittesten door samenwerking met patiënten/burgers omdat alle aspecten van de gezondheid aan bot moeten komen (bv impact van de klimaatverandering). Maar het wil ook op locatie gaan met mobiele bots. Het doet aan High Tech consultancy om het model uit te dragen.

Europese opschaling wordt onderzocht binnen EIT Health maar de Europeanisering van deze demonstratiecapaciteit is blijkbaar nog niet aan de orde wegens de kosten. Dit is een mogelijke piste voor Europese steun.

LEUC naar school

Als eerste “LEUC naar school” van dit jaar was Jiri op 3 oktober 2019 op school bij drie hoogbegaafde kinderen tussen 6 en 8 jaar van Talentvol, de vereniging die deze kinderen begeleidt en aanvullend onderwijs voor hen organiseert. De organisatie bereidde hen in de voormiddag op de ontmoeting voor. Zo wisten ze al dat de EU 28 landen telt, hadden ze vragen klaar en lazen ze zelfs de brochure EU&ME. Waarom zijn er 12 sterren in de EU-vlag? Hoe vergaderen jullie daar? Wie beslist waarmee een Commissaris zich zal bezig houden? Hoe stemmen de landen als ze een verschillende grootte hebben?. Jiri legde uit dat de Commissievoorzitter een soort burgemeester is voor de EU, de Commissarissen zijn schepenen en het Europees Parlement is de gemeenteraad. De begrippen democratie en dictatuur, republiek en monarchie kwamen ter sprake. In België is er tussen de gemeente en de EU nog de provincie, Vlaanderen en de federale overheid. Overal waken er onafhankelijke rechters erover dat de overheid in overeenstemming met de wet handelt. Dat noemt men de rechtsstaat. De kinderen vernemen dat er elders in de wereld oorlog en armoede is. En juist om vrede en welvaart te garanderen werd in Europa de EU gesticht. We helpen ook veel landen buiten de EU en ons principe is dat geweld moet stoppen en dat mensen hun verschillen moeten uitpraten en tot een akkoord komen. Juist daarom wordt in Brussel zo veel vergaderd. Op het einde van de tweeënhalf uur reisden we nog door de 28 EU-landen op een blinde kaart te vinden. We ontdekten dat veel landen op -land, -rijk, -ie, -en of -ije eindigen. LEUC hecht er veel belang aan om de kennis over de EU onder onze jonge generatie op te bouwen en dankt Talentvol voor deze gelegenheid. Graag een vervolg! “LEUC naar school” begint op gang te komen. We bereiden nog bezoeken voor in twee andere scholen tijdens het schooljaar 2019/2020.

‘LEUC naar school’ in de praktijk

LEUC Ledenvergadering op 11 september

Op 11 september komen leden van LEUC opnieuw samen. Plaats van afspraak is De Hoorn. Begin van de vergadering is 20:00.

Op de agenda staat:

1.      Voorstelling van het jaarverslag (zie vorige mail) en activiteitenplan. Wat doen we de komende maanden?

2.      Kennismaking met Minos, studentenorganisatie die Europa dichter bij de student wil brengen. Hoe kunnen we samenwerken?

3.      Themadiscussie met Hilde Hardeman, Director Service for Foreign Policy Instruments (FPI) over het toenemend belang van het Europees buitenlands beleid. Hoe brengen we dit naar de burgers in Leuven?

4.      Nabespreking met een drankje in De Hoorn!