Lezing door Jos Delbeke, georganiseerd door LEUC en Leuven 2030, in De Hoorn, op 28 januari

Boekvoorstelling door voormalig Directeur-Generaal van DG CLIMA Jos Delbeke: Towards a climate-neutral Europe. Curbing the trend

Een volle zaal in de vernieuwde De Hoorn! Er waren een honderdtal belangstellenden gekomen die meegesleept werden door het verhaal van Jos hoe Europa de voorbije jaren voortrekker is geworden in de strijd tegen de klimaatverandering, met reeds een ontkoppeling van de economische groei van de (dalende) CO2 uitstoot. Met de Green Deal wordt echter ons groeimodel zelf geviseerd. Ondanks dat Europa nu al minder dan een zevende bijdraagt tot de wereldwijde uitstoot hebben we geen keus om de leider te worden in de transitie, want historisch zijn de rijke landen verantwoordelijk voor meer dan twee derden van de opwarming met 2°C. Laten we deze kans grijpen, is de boodschap, om Europa een wereldleider te maken in de economie van de éénentwintigste eeuw

Jos Delbeke heeft met zijn boek een standaardwerk gemaakt over het Europees klimaatbeleid. En het is voor iedereen kostenloos te downloaden HIER.

Voor de presentatie van Jos: klik HIER

Bezoek aan Health House in Leuven

Op 12 november 2019 kreeg LEUC een boeiende rondleiding in en voorstelling van het Health House. Dit is een demonstratiecentrum van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang op vlak van geneeskunde, gesteund vanuit de diverse faculteiten van de KU Leuven en de universitaire ziekenhuizen, gericht op professionelen (voornamelijk), studenten, en ook het grote publiek. Het is een investering van meer dan 1 miljoen euro, met steun van een Interreg project om de kloof tussen het aanbod van kennis uit de life sciences en vraag uit de maatschappij (bij bedrijven en burgers) te overbruggen.

De rondleiding gebeurde op een sterk visuele en verhalende wijze (imersive storytelling), langs verschillende schermen, touch screens en apparaten die 12 verhaallijnen kunnen afspelen over gezondheidsuitdagingen en oplossingen doorheen de verschillende levensfasen van de mens, met deskundige Q&A begeleiding. Met als hoogtepunt de levensgrote touch screen van een menselijk lichaam, met weergave van alle functionele lagen (gebeente, spieren, bloedvaten, zenuwstelsel, lymfenklieren, …). Wat hier gepresenteerd wordt is vooraf wetenschappelijk gevalideerd. Onmogelijk om hier alle interessante informatie weer te geven. Maar afwezigen kunnen nog zelf komen kijken. Elke derde donderdagavond is er een publieke rondleiding van 2 uur maar wel inschrijven vooraf.
Voor LEUC werd dieper ingegaan op de achtergrond van deze unieke infrastructuur die ook een internationaal referentiecentrum wil zijn. Die toonruimte dient voor allerlei doelgroepen: ziekenhuizen, beleidsmensen, patientenplatformen, proffen met studenten, .. Sinds de opening in maart 2018: reeds 8500 bezoekers. De verhaallijnen zoals Happy Ageing’ komen tot stand door co-creatie van het team met de wetenschappers en ook leveranciers van technische hulpmiddelen (zoals de ‘epihunter’ die signalen van opkomende epilipsieaanvallen kan melden). Alle informatie wordt getoetst aan wetenschappelijk advies.
Het huidig Health House (1.0) is reeds een uniek demonstratiecentrum in Europa, dat in het hart ligt van de Leuvense Health Campus (vlak bij de Bio-incubator). Wat ontbreekt is een infrastructuur om grote groepen te ontvangen, een ruimer aanbod voor een breder publiek en een aanbod dat mobiel is. Maar in 2023 gaat een volledig nieuw Health House (2.0) open in de ‘Welzijnstoren’, na de renovatie van het oude St Raf (samen met Rode Kruis en zorgorganisaties), met een nieuwe belangrijke investering. Zo komt het centrum dichter bij de burgers van Leuven. In Leuven wil het ook verder het quadruple helix model uittesten door samenwerking met patiënten/burgers omdat alle aspecten van de gezondheid aan bot moeten komen (bv impact van de klimaatverandering). Maar het wil ook op locatie gaan met mobiele bots. Het doet aan High Tech consultancy om het model uit te dragen.

Europese opschaling wordt onderzocht binnen EIT Health maar de Europeanisering van deze demonstratiecapaciteit is blijkbaar nog niet aan de orde wegens de kosten. Dit is een mogelijke piste voor Europese steun.