1 februari 20:00: Online debat: Strategische autonomie voor Europa – IMEC en de Europese microchip”

Op 1 februari van 20:00-21:30 organiseert de Leuven Europa Kring (LEUK) een online debat over een belangrijk beleidsthema voor de Toekomst van Europa: ‘strategische autonomie’.

In een multi-polaire wereld is dit beleidsthema een nieuwe insteek om de eigenheid van het Europese samenlevingsmodel te kunnen waarborgen. Dit debat spitst zich nu toe op de technologische en industriële basisvoorwaarden voor de digitale en groene transformatie in Europa. Maar ook veiligheid en cultuur zijn dimensies hiervan. De uitdaging voor een ‘open strategische autonomie’ is om zowel protectionisme als naïviteit te vermijden.

Een bijzonder Leuvens fenomeen is de sleutelrol die IMEC speelt in het ontwikkelen van een ‘technologische soevereiniteit’ van Europa inzake onderzoek en productie van de micro-chips. Want micro-chips liggen aan de basis van alle belangrijke waardeketens. We zitten dus op de eerste rang van een boeiende discussie over een nieuw industrieel beleid.

Dit is een eerste verkennend debat hierover in Leuven, met drie eminente sprekers, ingeleid en gemodereerd door leden van LEUC.

Sprekers en agenda:

Maurits Pino
Senior Expert Strategy and Regulation: Single Market and Industrial Policy, DG GROW
Wat zijn de krachtlijnen van het beleid voor ‘strategische autonomie’ en hoe worden die toegepast in de nieuwe Europese ‘Chips Act’
Jo De Boeck
Vice-president & Chief Strategy Officer IMEC
Wat is de visie van IMEC op de Europese semi-conductor strategie?
Reinhilde Veugelers
Professor in Management, strategie en innovatie KU Leuven; periode 2004-2008 adviseur voor de denktank BEPA
Wat is de betekenis van strategische autonomie voor het industriële beleid en de toekomst van Europa?

Dit debat is georganiseerd voor LEUK, de sympathisanten en volgers van LEUC (Leuven-Europa Club – https://leuven-europa-club.eu/).

Alle geïnteresseerden die deze uitnodiging ontvangen kunnen zich registreren via deze link: https://forms.gle/GhQwh6TMoynuMAUm7

Wie geregistreerd is, ontvangt ten laatste een dag op voorhand de link naar de videoconferentie.

22 december 2021: Panelgesprek over COP26 en de rol van steden in het klimaatbeleid

Op 22 december organiseerde LEUC een panelgesprek tussen de Mohamed Ridouani, Jos Delbeke, Katrien Rycken en Peter Wittoeck. De focus van het gesprek was de betekenis van de COP26 in Glasgow en de rol die steden zoals Leuven kunnen en zouden moeten spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De opname van het panelgesprek kan via deze link beluisterd worden.

De presentaties kunnen hier herbekeken worden:

P. Wittoeck:PPP Fit for 55 Deel 1
PPP Fit for 55 Deel 2
PPP Fit for 55 Deel 3
K.Rycken:PPP Rol voor steden?

19 mei 2021: Panelgesprek “Welke rol kan Leuven spelen in het Europa van morgen?”

 

Welke Rol voor Leuven in het Europa van Morgen?

Op 9 mei, Europa-dag, lanceerden de Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie en Europese Raad) gezamenlijk de Conferentie over de Toekomst van Europa, een initiatief om burgers de kans te geven mee vorm te geven aan de toekomst van Europa.

Om bij te dragen aan deze burgerconsultatie organiseert de Leuven-Europa Club (LEUC), in samenwerking met de stad Leuven en de KU Leuven een digitaal panelgesprek over de voortrekkersrol die Leuven kan spelen in Europa in verschillende domeinen, zoals democratie, kennis, cultuur, klimaat en gezondheid en de bijdrage die Leuven kan leveren aan het debat over de toekomst van Europa.

Het panelgesprek gaat door op woensdag 19 mei om 20u.

De sprekers:

  • Stefaan De Rynck, Hoofd Europese vertegenwoordiging in België
  • Mohamed Ridouani, Burgemeester van Leuven
  • Hai-Chay Jiang, Diensthoofd diversiteit & gelijke kansen, Leuven
  • Gerard Govers, Vice-rector Wetenschap & Technologie KU Leuven
  • Wim Robberecht, CEO UZ Leuven
  • Moderator: Saïd El Khadraoui, Adviseur Europese Green Deal en gewezen Europees Parlementslid  

Om in te schrijven: Klik HIER

15 Juni 2021: Discussie avond “Hoe sociaal is Europa?”

Op dinsdag 15 juni 2021 van 19:30-21:30 organiseert de Leuven-Europa Kring een boeiende gespreksavond over Sociaal Europa.

De sociale dimensie van Europa heeft onder de Commissie–Juncker (2014-19) een sterke boost gekend, met onder meer de lancering van de Europese Pijler van Sociale Rechten in 2017. De Commissie-Von der Leyen (2019-24) zet deze trend duidelijk voort. Desalniettemin heerst er onder burgers toch nog vaak twijfel over de sociale voordelen die Europees lidmaatschap en de eengemaakte markt met zich meebrengen. LEUK zou Europa graag dichter bij de burger brengen, en meer klaarheid scheppen over wat sociaal beleid op Europees niveau zoal inhoudt.

De avond zal ingeleid worden door Jonathan Stabenow (DG EMPL), die een kort overzicht brengt over het Europese sociale beleid, en het recent gelanceerde Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Vervolgens licht Kristine Van Herck (DG EMPL) toe hoe de sociale dimensie tot uiting komt in het landenspecifieke werk voor België, onder meer bij de onderhandelingen over het Belgisch Herstel- en Veerkrachtplan. Bart Vanhercke (European Social Observatory) zal de Europese aanpak dan kritisch becommentariëren vanuit het perspectief van het Europese maatschappelijke middenveld. Tenslotte rapporteert Rudi Delarue (Nationale Arbeidsraad) hoe de Belgische sociale partners aankijken tegen de lijnen die uitgezet worden door Europa. We sluiten af met ruimte voor vragen door het publiek en een open debat. De discussie zal vakkundig gemodereerd worden door Patrick Develtere (KU Leuven), die hiervoor uitermate goed geplaatst is door zijn voormalige posities als voorzitter van beweging.net en als adviseur sociale zaken en internationale samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Europese Commissie.

Indien het kan, zal de gespreksavond plaatsvinden in de vorm van een fysiek event; zoniet wordt het een online webinar. Interesse? Schrijf je dan in via deze link vóór 8 juni 2021. Je ontvangt dan meer informatie over de praktische aspecten van de lezing (online of offline). Aarzel ook niet om deze uitnodiging door te sturen naar geïnteresseerde buren, vrienden, of familieleden. Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten van LEUK? Je vindt meer informatie over LEUK op deze website en kan je inschrijven op onze mailinglist via deze link. Hopelijk tot binnenkort! Voor vragen kan je terecht op ons contactformulier.

4 februari 2021: Een boeiend debat rond één jaar Green Deal in Leuven en in de EU !

Op donderdag 4 februari organiseerde Leuven Europa Club (LEUC) en Leuven 2030 een boeiende lezing rond één jaar Europese Green Deal en de Europese en Leuvense klimaatambities.

Sinds de lancering van de Europese Green Deal in december 2019 heeft de Europese Commissie een indrukwekkend aantal stappen gezet die de Green Deal ondersteunen. Verwacht wordt dat het jaar 2021 in veel opzichten een cruciaal jaar zal zijn, en dat hierin ook een cruciale rol is weggelegd voor klimaat-ambitieuze steden.

Dit digitale evenement werd gemodereerd door Saïd El Khadraoui. Het werd een boeiend gesprek waarin het publiek kennis kon maken met het Europese klimaatbeleid en hoe zich dat vertaalt op het terrein in Leuven. Een aantal vooraanstaande experten van de Europese Commissie ging het gesprek aan met Katrien Rycken, de directeur van Leuven 2030. Hun presentaties kan je weer vinden door de links hieronder aan te klikken:

Katrien Rycken
Directeur Leuven 2030
One year European Green Deal:
Governance Leuven climate transition approach
Stefaan Vergote
DG Climate, Head of Unit
The European Green Deal: From local to global
Elena Visnar Malinovska
DG Climate, Head of Unit
The European Climate Pact
John Cleuren,
DG Research and Innovation, Senior Policy Expert,
Climate-neutral and Smart Cities
Robert Nuij,
DG Energy, Dep. Head of Unit
Renovation Wave: Greening our buildings, creating jobs, improving lives