11 maart 2024: Lezing van Cecilia Verkleij & Denise Kwantes over nieuw “EU migratie- en aslielpact”

De globale groei van de migratiestromen heeft het politieke landschap ingrijpend veranderd. In vele landen in de EU (en daarbuiten) is migratie en het beleid daarrond één van de speerpunten van de politieke campagnes geworden. De Europese Unie werd zwaar onder druk gezet door een groot aantal lidstaten om iets te ondernemen. De Europese Commissie stelde in 2016 voor het eerst een reeks hervormingen voor van het gemeenschappelijk asielbeleid. Onoverkomelijke meningsverschillen tussen lidstaten brachten het voorstel op een doodlopend spoor. In 2020 ondernam de Commissie een tweede poging, met het ‘Nieuwe migratie-en asielpact’. In December 2023 werd er eindelijk een politiek akkoord bereikt in de triloog. Naar alle verwachtingen zal het wettelijke proces volledig afgerond zijn vóór de verkiezingen in juni 2024. Op 11 maart zakten Cecilia Verkleij en Denise Kwantes, adjunct-diensthoofden van de verantwoordelijke teams in DG HOME, af naar Leuven om ons een unieke blik op de belangrijkste aspecten en nieuwigheden van het nieuwe Pact te gunnen, en op de beoogde impact.

Ze gaven aan dat het Pact geënt was op drie kernwaarden uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: solidariteit, verantwoordelijkheid, en respect. Een belangrijke innovatie is dat het lidstaten een zekere mate van flexibiliteit geeft om te beslissen hoe ze bij wensen te dragen aan de opvang van vluchtelingen, waartoe zij verplicht zijn volgens het Dublinakkoord: ze kunnen dit doen in de vorm van (a) rechtstreeks onderdak bieden; (b) financiële solidariteit met lidstaten die onderdak bieden; (c) of via solidariteit ‘in natura’. De verantwoordelijkheid die elke lidstaat verwacht wordt op te nemen wordt bepaald in functie van de draagkracht van de lidstaat (voor de helft gebaseerd op het aandeel van de lidstaat in het EU BBP; voor de andere helft gebaseerd op het aandeel van de lidstaat in de EU bevolking). Het beleid aan de grenzen wordt versterkt door nieuwe grensprocedures, met verplichte screening en andere protocols. Het ultieme doel is om een betere scheiding te bekomen van bij het begin tussen individuen met een hoge kans op een succesvolle asielaanvraag, en die met een lage kans. Voor individuen die afkomstig zijn uit landen met een hoge kans op een negatieve beslissing, wordt er zoveel mogelijk getracht een snellere procedure aan de grens te bewerkstelligen. Een boeiende avond, die veel vragen en gespreksstof opleverde, ook bij het publiek.

24 januari 2024: Lezing van Sanne De Ryck over “De rol van het Europees Parlement”

2024 wordt een cruciaal jaar voor Europa. De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni zal een grote invloed hebben op de koers die Europa in de volgende jaren zal varen in alle grote domeinen die ons leven beheersen, zoals oorlog en vrede, migratie, klimaat. Belgische jongeren zullen voor het eerst vanaf 16 jaar mee kunnen beslissen over hun toekomst, over hun Europa. In deze context nodigden we Sanne De Ryck, Hoofd van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in België, uit om op 24 januari 2024 met LEUK te spreken over “De rol van het Europees Parlement: recente verwezenlijkingen en vooruitblik op de toekomst”.

De volgende vragen werden belicht: Op welke belangrijke dossiers heeft het Europees Parlement zijn stempel gedrukt in de voorbije legislatuur? Wat zijn de verwachtingen voor de volgende jaren in het licht van de mogelijke machtsverschuivingen na de komende verkiezingen? Hoe bereidt het huidige Europees Parlement de toekomst voor? Hoe ziet het Parlement zijn rol in het Europa van morgen? Op dit moment lijken de belangrijkste uitdagingen voor de volgende legislatuur de dossiers strategische autonomie, defensie, de energiemarkt, migratiebeleid, en de mogelijke uitbreiding van de EU te zijn. De kernboodschap van de avond was ongetwijfeld het grote belang van communicatie en outreach om de democratie te ondersteunen in een context van toenemende politieke polarisatie en de strategische inzet van fake news. Sanne De Ryck illustreerde de uitgebreide communicatiestrategie van het Parlement, maar gaf tegelijkertijd aan dat het niet steeds eenvoudig is om het grote publiek te bereiken

16 november: Lezing & Panelgesprek: “De EU in 2024: EU verkiezingen en Belgisch Voorzitterschap”

Op 16 november organiseert Europa Direct in het Provinciehuis een lezing door Klaus Welle (Voormalig Secretaris-Generaal van het Europees Parlement en voorzitter van de Academische Raad van het Martens Centre) gevolgd door een panelgesprek over het thema “De EU in 2024: EU verkiezingen en Belgisch Voorzitterschap”. et programma:

13.00 uur: Onthaal
13.30-14.30 uur: The 2024 European Parliament Elections: Prospects for the EU’s Political System Klaus Welle
14.30-15.00 uur: Open netwerkmoment met koffie
15.00-16.00 uur: Rondetafelgesprek met:
Bart Pennewaert – Diplomaat belast met inter-institutionele betrekkingen op de PV Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Sarina Motmans – Adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU
Sanne De Ryck – Hoofd van het Belgische Liaisonbureau van het Europees Parlement 16.00-17.00 uur: Netwerkmoment met receptie

MEER INFO: Marlies Vanthuyne, Europa Direct Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 77 49 of Email: europadirect@vlaamsbrabant.be

LEUC voert actie om leerlingen te motiveren deel te nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2023

LEUC en studenten van de KUL, samen met de Leuvense middelbare scholen, motiveren leerlingen van de derde graad om te gaan stemmen

De Belgische 16- en 17-jarigen mogen op 9 juni 2023 deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement.

Scholen kunnen hen motiveren om te gaan stemmen en hen helpen een doordachte keuze te maken. Dit kan door hen het inzicht bij te brengen dat het Europees Parlement echte macht heeft.

Daarom heeft LEUC het initiatief genomen om alle Leuvens secundaire scholen te overtuigen een project rond de Europese verkiezingen op te zetten.

Reeds een tiental scholen zijn gestart met de voorbereiding van dit project.

LEUC heeft ter ondersteuning van de scholen een netwerk opgezet om het project mee vorm te geven met o.a. MINOS – De Leuvense Europa Studentenkring, de Provincie Vlaams Brabant, het  stadsbestuur en de KULeuven.

Voor meer details: klik hier!

26 januari 2023: LEUC gaat voor een klimaatneutraal Leuven in 2030

LEUC is samen met de Stad Leuven, KULeuven, Leuven 2030 en IMEC Europees Klimaatambassadeur met als missie ‘Leuven Klimaatneutraal tegen 2030’.

Meer informatie vind je op de home pagina van Leuven 2030, alsook op de sociale media pagina’s van Leuven 2030:

  • Homepagina Leuven 2030: Klik hier
  • Linkedin pagina van Leuven 2030: Klik hier
  • Facebook pagina van Leuven 2030: Klik hier

..

1 december 2022: Lezing Federica Mogherini: “How to keep Europe united in times of geo-political turmoil?”

KU Leuven heeft, in samenwerking met de Leuven Europa Club, Federica Mogherini uitgenodigd om een lezing te geven in Leuven over het huidige Europese buitenlandse beleid. Sinds september 2020 is Mogherini Rector van het Europacollege in Brugge. Daarvoor bouwde ze een indrukwekkend palmares op in Internationale Zaken, onder meer als eerste Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Vice-voorzitter van de Europese Commissie (2014-19), als Italiaans Minister voor Buitenlandse zaken en Internationale Zaken (2014), en als co-chair van de UN Secretary-General’s High-Level Panel on Internal Displacement (2020-21).

Voor alle belangstellenden in het Europees beleid in de huidige turbulente tijden, is dit een uitgelezen gelegenheid om een gezaghebbende stem te horen, in Leuven. KU Leuven rector Luc Sels zal een welkomstwoord uitspreken en Professor Steven Van Hecke van het KU Leuven Instituut voor de Overheid verzorgt de academische inleiding van de lezing.

Sprekers en agenda:

17.00 uur     Welkomstwoord door professor Luc Sels, rector KU Leuven

17.05 uur      Academische inleiding door professor Steven Van Hecke, Instituut voor de Overheid, KU Leuven

17.15 uur     Lezing door Federica Mogherini, rector van het College of Europe: ‘Hoe houden we Europa verenigd in tijden van geopolitieke onrust?’

18.00 uur      Open Q&A sessie gemodereerd door professor Steven Van Hecke, Instituut voor de Overheid, KU Leuven

18.30 uur      Einde

Inschrijven is verplicht, zowel voor deelname in persoon in het Iers College, als voor het bekijken van de livestream. Klik hier voor meer details en de registratielink.