LEUC IS EUROPEES KLIMAATPACT AMBASSADEUR, en dit samen met de STAD, de UNIVERSITEIT, MINDGATE, LEUVEN 2030 en IMEC

Ter ondersteuning van de Europese Green Deal lanceerde de Europese Commissie in december 2020 het Europees Klimaat Pact.

Dit pact wil steden, bedrijfsleven, scholen en organisaties samenbrengen om informatie te delen, te debatteren en in actie te komen tegen de klimaatverandering en de achteruitgang van ons milieu en leefomgeving, door een groene transitie

In dit kader ging de Commissie op zoek naar klimaatambassadeurs die verspreid over gans Europa het voorbeeld willen geven en burgers en organisaties willen aanmoedigen om elk binnen hun domein en mogelijkheden bij te dragen tot de Europese en wereldklimaatdoelstellingen. Dit betekent dat tegen 2030 de uitstoot van broeikastgassen met 55% moet dalen tegenover het referentiejaar 1990.

LEUC contacteerde alle belangrijke actoren in het Leuvense die begaan zijn met het klimaat om zich samen kandidaat te stellen.  Vier partners gingen hier op in: de stad Leuven, de Universiteit, de Leuvense  bedrijfswereld verenigd in Leuven Mindgate, en Leuven 2030 die de verenigingen en organisaties samenbrengt om Leuven tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Zij presenteerden hun kandidatuur in een digitaal event op 14 mei 2020

De Europese Commissie weerhield onze collectieve kandidatuur omdat het een uniek samenwerkingsverband is tussen iedereen die er toe doet in een stad die over een enorm potentieel beschikt om bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatopwarming.

Samen willen we iedereen in het Leuvense aanzetten tot concrete acties elk op zijn of haar domein. De specifieke boodschap die LEUC wil brengen, is dat al deze acties zich inschrijven in een Europees kader en dat de Europese Unie al deze acties ondersteunt met alle instrumenten waarover het beschikt. Leuven heeft alle troeven om een pilootregio te zijn voor deze Europese ambitie.

We hebben reeds twee avonden georganiseerd met onze open kring LEUK en Leuven 2030 rond klimaatneutraliteit en brachten zo animatoren van netwerken en Europees voelende burgers uit het Leuvense in contact met klimaatexperten uit de Europese Instellingen.

ENKELE NUTTIGE LINKS:

Europees Klimaatpact – Persbericht Europese CommissieKlik hier
Europees Klimaatpact – Mededeling van de Commissie (9/12/2020)Klik hier
Website Leuven 2030Klik hier
Oproep Stad Leuven om klimaatpact te steunenKlik hier