Doelstellingen van LEUC:

LEUC is een vereniging die zich tot doel stelt :

  • de Europese gedachte te promoten in de Leuvense regio,
  • de interactie te faciliteren tussen de Europese instellingen en actoren in de Leuvense regio en
  • een sociaal netwerk te organiseren voor de leden en de partners.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LEUC is voorbehouden aan mensen

  • die in de regio Leuven wonen
  • die werkzaam zijn (geweest) in één van de Europese instellingen en
  • die een lidmaatschapsbijdrage hebben betaald.

LEUC en LEUK

Een deel van de activiteiten van LEUC worden open gesteld voor niet-leden, mensen die belangstelling hebben  waarvoor de club uitgebreid wordt tot een echte kring, de Leuven Europa Kring (LEUK). Daarvoor wordt een lijst van sympathisanten samengesteld

Wil je lid worden van LEUC of LEUK?

Neem dan contact op met ons via het contactformulier.