Op 1 februari van 20:00-21:30 organiseert de Leuven Europa Kring (LEUK) een online debat over een belangrijk beleidsthema voor de Toekomst van Europa: ‘strategische autonomie’.

In een multi-polaire wereld is dit beleidsthema een nieuwe insteek om de eigenheid van het Europese samenlevingsmodel te kunnen waarborgen. Dit debat spitst zich nu toe op de technologische en industriële basisvoorwaarden voor de digitale en groene transformatie in Europa. Maar ook veiligheid en cultuur zijn dimensies hiervan. De uitdaging voor een ‘open strategische autonomie’ is om zowel protectionisme als naïviteit te vermijden.

Een bijzonder Leuvens fenomeen is de sleutelrol die IMEC speelt in het ontwikkelen van een ‘technologische soevereiniteit’ van Europa inzake onderzoek en productie van de micro-chips. Want micro-chips liggen aan de basis van alle belangrijke waardeketens. We zitten dus op de eerste rang van een boeiende discussie over een nieuw industrieel beleid.

Dit is een eerste verkennend debat hierover in Leuven, met drie eminente sprekers, ingeleid en gemodereerd door leden van LEUC.

Sprekers en agenda:

Maurits Pino
Senior Expert Strategy and Regulation: Single Market and Industrial Policy, DG GROW
Wat zijn de krachtlijnen van het beleid voor ‘strategische autonomie’ en hoe worden die toegepast in de nieuwe Europese ‘Chips Act’
Jo De Boeck
Vice-president & Chief Strategy Officer IMEC
Wat is de visie van IMEC op de Europese semi-conductor strategie?
Reinhilde Veugelers
Professor in Management, strategie en innovatie KU Leuven; periode 2004-2008 adviseur voor de denktank BEPA
Wat is de betekenis van strategische autonomie voor het industriële beleid en de toekomst van Europa?

Dit debat is georganiseerd voor LEUK, de sympathisanten en volgers van LEUC (Leuven-Europa Club – https://leuven-europa-club.eu/).

Alle geïnteresseerden die deze uitnodiging ontvangen kunnen zich registreren via deze link: https://forms.gle/GhQwh6TMoynuMAUm7

Wie geregistreerd is, ontvangt ten laatste een dag op voorhand de link naar de videoconferentie.