2024 wordt een cruciaal jaar voor Europa. De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni zal een grote invloed hebben op de koers die Europa in de volgende jaren zal varen in alle grote domeinen die ons leven beheersen, zoals oorlog en vrede, migratie, klimaat. Belgische jongeren zullen voor het eerst vanaf 16 jaar mee kunnen beslissen over hun toekomst, over hun Europa. In deze context nodigden we Sanne De Ryck, Hoofd van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in België, uit om op 24 januari 2024 met LEUK te spreken over “De rol van het Europees Parlement: recente verwezenlijkingen en vooruitblik op de toekomst”.

De volgende vragen werden belicht: Op welke belangrijke dossiers heeft het Europees Parlement zijn stempel gedrukt in de voorbije legislatuur? Wat zijn de verwachtingen voor de volgende jaren in het licht van de mogelijke machtsverschuivingen na de komende verkiezingen? Hoe bereidt het huidige Europees Parlement de toekomst voor? Hoe ziet het Parlement zijn rol in het Europa van morgen? Op dit moment lijken de belangrijkste uitdagingen voor de volgende legislatuur de dossiers strategische autonomie, defensie, de energiemarkt, migratiebeleid, en de mogelijke uitbreiding van de EU te zijn. De kernboodschap van de avond was ongetwijfeld het grote belang van communicatie en outreach om de democratie te ondersteunen in een context van toenemende politieke polarisatie en de strategische inzet van fake news. Sanne De Ryck illustreerde de uitgebreide communicatiestrategie van het Parlement, maar gaf tegelijkertijd aan dat het niet steeds eenvoudig is om het grote publiek te bereiken